Публикуване на събитие

Начало  /  Настояща страница

За да изпратите за одобрение и публикувате обява за предстоящо събитие, моля попълнете формуляра по-долу. Всички полета са задължителни.

 

Фирма / Организация / Факултет / Център*

Лице за контакт*

Длъжност*

Телефон за връзка*

Имейл за връзка*

Име на събитие*

Дата на събитие (ДД:ММ:ГГГГ)*

Начален час*

Продължителност*

Град*

Адрес (улица №; вход; етаж; зала)*

Описание на събитието*