Сътрудничество

Начало  /  Настояща страница

Порталът си поставя за основна цел подобряване на качеството на образованието, предоставяно от Шуменския университет, и повишаване на приложимостта на придобитите знания в практиката.

Специфични задачи на сайта са:
– изграждане и укрепване на връзките между Университета и потенциалните работодатели;
– установяване на трайно партньорство между Университета и представителите на бизнеса за осигуряване на реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса.

Основната полза, която порталът предоставя е улесняване промотирането и организирането на посещения в реална работна среда и семинарни занятия с ментори – експерти от различни бизнес сектори.

На началната страница ще намерите график с предстоящи събития. За улеснение календарът може да бъде филтриран по направления. Всяко събитие има собствена страница с допълнителна информация. Собствени страници имат и всички факултети и звена, с цел представяне на реализираните и възможни нови партньорства с бизнеса. Порталът позволява лесно публикуване и управление на събития.

Информация за предстоящи събития ще намерите групирани по следните направления: