shu 2
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Схема на проекта

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

ОБРАЗОВАНИЕТО В ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СЛУЖБА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-3.1.07
„АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА
НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

Схема на проекта