2
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Среща по проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменски университет в служба на икономиката на знанието

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Eкип в състав доц.д-р Свилен Тонев – лектор по дисциплината, ас.Деница Загорчева – преподавател за семинарни занятия и Ивалина Панайотова – ментор „Телепол“ ЕООД, проведоха среща по проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменски университет в служба на икономиката на знанието“, на която бе обсъдена и променена програмата по „Корпоративни финанси“ за студентите по специалност „Икономика“ II-ри курс. Подготвена бе детайлна програма на занятията с конкретни примери от практиката. Обсъдени бяха и вариантите за представяне на дидактични и визуални материали.

1

2

В периода от 20 май до 6 юни  2014 г. се проведоха  няколко срещи на ментора със студентите. На тях освен студентите от специалност „Икономика“ ІІ-ри курс, присъстваха и доц.д-р Свилен Тонев – лектор по дисциплината „Корпоративни финанси” и ас.Деница Загорчева – преподавател за семинарни занятия по дисциплината. Ментора направи презентация, относно дейността и отчетността на фирмата. Предложи дидактични материали с реални данни от практиката, предложи задачи за оценка на конкретни финансови умения. Проведе се дискусия и се обсъдиха резултатите от експериментите по анализ на финансовото състояние на фирмата.    

34

Постигна се максимална удовлетвореност от реализацията на проекта за всички страни – участници в него.