s1
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Актуализaция учебната програма по дисциплината Счетоводство за студентите от II курс, специалност Икономика

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

На  4 февруари 2014 г., в град Шумен се проведе среща на екипа за изработване на актуализирани учебни програми към Факултета по математика и информатика.

На срещата присъстваха: доц. д-р инж. Найден Ненков (зам.-декан по учебната дейност), доц. д-р Станислав Александров (лектор по дисциплината),  гл. ас. д-р Славена Стоянова (преподавател за семинарни занятия), Ивалина Панайотова (ментор и член на Консултативния борд, ТЕЛЕПОЛ – Шумен).

s2

Членовете на екипа анализираха действащата учебна програма по дисциплината „Счетоводство“. Въз основа на направените предложения се прие изработената актуализирана учебна програма по дисциплината „Счетоводство“ за студентите от II курс, спец. Икономика, редовно обучение, за летния семестър на учебната 2013/2014 г.