Shu 1
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Проект „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ започва работа по проект „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието “. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз: Схема BG051PO001-3.1.07, Договор № BG051PO001-3.1.07-0040.

Цели на проекта