LH2
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Студенти по Икономика на терен в „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД град Пловдив

Начало  /  Всички  /  Математика и информатика  /  Настояща страница

Организатор: „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД  град Пловдив

Адрес на провеждане: гр. Пловдив

LH1

 

Описание на събитието:

На 6 март 2015 година в „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД  град Пловдив с участието на 44 студенти от специалност Икономика и 6 преподаватели са проведени практически занятия на терена на бизнеса по дейност 4 – Апробиране на учебни програми на проект BG051РО001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“. Целта на практическите занятия е запознаване на студентите от специалност Икономика с условията на реална работна среда, модели на организация и управление на бизнеса, практики на Корпоративна социална отговорност. Посетено е цялото производство, логистичен център и административна част, интранет мрежа, проведена презентация за фирмата – история, организация, продуктова листа, системи на заплащане и дискусия по зададени въпроси. Предоставена е фирмената презентация за ползване като модел в обучението.

LH3

LH2