me3
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Менторът Ивалина Панайотова от „ТЕЛЕПОЛ – Шумен“ проведе работни срещи със студенти от специалност Икономика, III курс

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

В периода 13.05.2014 г. – 10.06.2014г., на територията на ШУ „Епископ Константин Преславски“ се проведоха срещи между студенти, специалност „Икономика“, трети курс, редовно обучение и ментор Ивалина Панайотова от „ТЕЛЕПОЛ  – Шумен“.

На срещите менторът представи: принципите и подходи при проектиране на компютърни счетоводни информационни системи; връзката на счетоводната информационна система с управленската информационна система, използвана в предприятието; организирането на работата в счетоводния отдел при създаване на документи и оптимален документооборот; подготовката на финансово-счетоводната информация за въвеждане в избрания програмен продукт; въвеждане и поддържане на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на ръководството и външни институции – НАП, НОИ, Статистика; въвеждане и поддържане на номенклатури; сервизни функции; създаване на начално състояние на синтетичните и аналитични сметки; текуща счетоводна дейност при използването на специализиран счетоводен програмен продукт.

me5me4

Студентите поставиха въпроси, свързани със спецификата на организация на работата при използване на специализиран счетоводен продукт; възможностите и предимствата на продукта във връзка с отчитането на дълготрайните активи и материалните запаси; начините за извеждане на различни справки и регистри.

Менторът представи различни примери във връзка с отчитане на протекли стопански процеси и счетоводната им интерпретация при прилагане на счетоводен програмен продукт.