11
  • Инфо
  • Тагове
  • Още

Кръгла маса

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Организатор: Шуменски университет

Продължителност на събитието: 2 часа

Адрес на провеждане: гр. Шумен, ул. Университетска №115,  Шуменски университет- Информационен център

Описание на събитието: Анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда

Извършено е дебатиране по определяне на възможностите за съвместна работа в процеса на актуализиране на учебните програми и тяхното практическо приложение, определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието.
Целта е да се определят онези направления, при които практическото реализиране на обучените кадри е неадекватно спрямо реалните работни условия

Телефон за връзка: (054) 830495

Презентация 1

Презентация 2