o4
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Актуализaция учебната програма по Основи на предприемачеството за студентите от IV курс, специалност Икономика

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Екип в състав: доц. д-р Труфка Димитрова (лектор по дисциплината), ас. Ралица Янева (преподавател за семинарни занятия), Иван Панайотов Ламбов (ментор  Jitterbits LLC  и член на Консултативния борд )  обсъди и актуализира учебната програма по Основи на предприемачеството за студентите от IV курс, специалност Икономика. В отговор на потребностите на пазара на труда и формиране на практически умения е необходимо учебното съдържание да следва алгоритъма на предприемаческия процес и разработването на предприемачески план. Да се постави акцент на пазарните ниши за предприемачество, генериране и оценка на предприемаческа идея, собственост, дялово участие и управление на собствеността, идентифициране на инвеститори, партньори и организации за финансиране, реализация на предприемаческа идея. Новите технологии изискват работа със софтуерен продукт за изготвяне и оценка на ефективност и възможности за реализация на предприемачески план.

o1

 

Практическите занятия по тези теми са проведени от ментор Иван Панайотов Ламбов – собственик на капиталова компания Jitterbits LLC . Той предостави софтуера на своята компания за изготвяне и оценка на ефективност и възможности за реализация на предприемачески план и обучи студентите за работа с него.

o2

 

Разработени са и защитени в състезание за купата на декана на ФМИ „Предприемаческа идея“ на  09.05.2014 година  14 проекта, от които отличени като най-добри:

  1. „Изграждане на сладководна /садкова/ база за отглеждане на топлолюбиви и студенолюбиви  риби“  –  Николай Ников, Ивайло Василев, Стоян Барлев
  2. „Дървена дограма – D&E ООД“ – Джемиле Ибрям, Eлисавета Камбурска, Деница Косева
  3. „Спортна зала“ – Лъчезар Лазаров

 

o3