m6
  • Инфо
  • Снимки
  • Тагове
  • Още

Актуализaция учебната програма по Маркетинг за студентите от II курс, специалност Икономика

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Екип в състав доц. д-р Труфка Димитрова (лектор по дисциплината), ас. Ралица Янева (преподавател за семинарни занятия), Стилиана Димчева Димитрова (ментор  от „Ал и Ко“ ООД и член на Консултативния борд ) обсъди и актуализира учебната програма по Маркетинг за студентите от II курс, специалност Икономика. В отговор на потребностите на пазара на труда и формиране на практически умения е необходимо задълбочаване на съществените за пазара на труда морално етични проблеми, методологически апарат на маркетинговия микс, комуникацията в условията на съвременните технологии и интернет средата. Важни са уменията за организиране на събития и комуникация в социалните мрежи.

m4

Практическите занятия по тези теми са проведени от ментор Стилиана Димчева Димитрова специалист Маркетинг в  „Ал и Ко“ ООД гр. Шумен. Представи комуникационната кампания на „Ал и Ко“ ООД . Проведе мозъчна атака за организиране на събитие и изпълнението му по стъпки.

m5