s3
  • Инфо
  • Тагове
  • Още

Актуализaция учебната програма по дисциплината Програмни продукти за автоматизация на счетоводството за студентите от III курс, специалност Икономика

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

На  7 февруари 2014 г., в град Шумен се проведе среща на екипа за изработване на актуализирани учебни програми към Факултета по математика и информатика.

На срещата присъстваха: доц. д-р инж. Найден Ненков (зам.-декан по учебната дейност и лектор по дисциплината), гл. ас. д-р Славена Стоянова (преподавател за лабораторни занятия), Ивалина Панайотова (ментор и член на Консултативния борд, ТЕЛЕПОЛ – Шумен).

s4

 Членовете на екипа анализираха действащата учебна програма по дисциплината „Програмни продукти за автоматизация на счетоводството“.

Въз основа на направените предложения се прие изработената актуализирана учебна програма по дисциплината „Програмни продукти за автоматизация на счетоводството“ за студентите от III курс, спец. Икономика, редовно обучение, за летния семестър на учебната 2013/2014 г.