ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БИЗНЕСА И УНИВЕРСИТЕТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА БЪДЕЩИТЕ КАДРИ